DiSC® – Incompany workshops

Wil je een team optimaal laten functioneren met de individuele teamleden in hun eigen kracht? Doe een incompany team workshop DiSC®!

DiSC® en teams
Om de effectiviteit van uw team te verbeteren is het belangrijk om inzicht te krijgen in de verschillende persoonlijkheden en hoe deze optimaal kunnen samenwerken. DiSC draagt bij aan het begrip voor de verschillende persoonlijkheden en maakt de aanwezige kwaliteiten die binnen het team aanwezig zijn zichtbaar.

Teambuilding met DiSC heeft een interactief karakter doormiddel van actieve en speelse werkvormen om met elkaar in gesprek te raken, én om het team een spiegel voor te houden.

\

Meer zelfkennis en kennis over elkaar

\

Inzicht in elkaars communicatie- en gedragsstijl, onbewuste drijfveren en elkaars sterke en zwakke punten

\

Teamleden weten van elkaar hoe men met bepaalde situaties onder druk omgaat

\

Ontdekken van gemeenschappelijke kwaliteiten en waarden

\

Ontdekken wat wel en nog niet werkt in de samenwerking

\

Meer begrip, vertrouwen en acceptatie

\

Afspraken aanscherpen over hoe met elkaar om te gaan

\

In actie komen m.b.t. te behalen resultaten

\

Meer plezier en energie

Meer weten? Neem dan contact op met Irene ten Dam

Waarom DISC®?
Het DiSC-instrument zorgt ervoor dat teamleden niet alleen inzicht in zichzelf, maar ook in andere teamleden krijgen. Wat zijn hun gedragstendensen? Hoe wordt hun interesse gewekt? Hoe reageren ze onder druk? Wat is hun stijl van communiceren en wat zijn hun onbewuste drijfveren? Door teamleden inzicht te geven in hun voorkeursgedragsstijl kunnen ze prettiger en effectiever samenwerken met anderen.

Bij een team DiSC workshop is het mogelijk een ‘Team View’ te maken o.b.v. de persoonlijke profielen. Dit geeft de stijl en de plek weer van elk groepslid.

Daarnaast identificeert de ‘Group Culture’ de groep DiSC cultuur en laat zien wat dit voor de groep betekent. Het helpt om met elkaar te ontdekken wat de voor- en nadelen zijn van de groep cultuur en welk effect dit heeft op de individuele groepsleden. Daarnaast laat het zien wat de invloed hiervan is op het nemen van besluiten en welke risico’s er genomen worden door de betreffende groep.

Resultaten van een DiSC® team scan

E

Teamleden die hun eigen voorkeuren en die van de andere teamleden kennen en begrijpen zullen beter met elkaar communiceren en effectiever samenwerken

E

De sterke punten en de eventuele valkuilen en ontwikkelpunten van het gehele team worden in kaart gebracht

E

Inzicht in elkaars gedragsvoorkeuren leidt tot meer begrip voor elkaar waardoor irritaties en conflicten hierdoor beter zijn te begrijpen en op te lossen

E

Inzicht in de DiSC profielen zorgt ervoor dat taken gerichter toegewezen kunnen worden aan teamleden die daar ook goed in zijn

E

Het gebruik van DiSC geeft teamleden het inzicht dat verschillen elkaar juist aanvullen

E

DiSC ondersteunt teams om prettiger en effectiever te functioneren

Voor een incompany workshop DiSC®, neem contact op met Irene ten Dam (gecertificeerd DiSC® trainer) voor een offerte op maat