Achtergrond Energy Control

Dagelijks inzicht in uw stressniveau en mate van herstel door middel van HRV-monitoring

Ons autonome zenuwstelsel stuurt veel functies aan zonder dat wij daar bewust bij nadenken. Hartslag, ademhaling, ontlasting, zweten en spijsvertering zijn daar enkele voorbeelden van. Dit zenuwstelsel bestaat uit twee delen: de sympathicus en de para- sympathicus, welke te meten zijn door middel van HRV (heart rate variability). Dit is de variabele in tijd tussen twee opeenvolgende hartslagen. Een kleine variabele in tijd betekent een verhoogd sympathische activiteit, grote variatie in tijd betekent een verhoogd parasympatische activiteit.

Sympathicus
De sympathicus is het deel dat we kunnen vergelijken met het gaspedaal van een auto. Als de sympathicus geactiveerd wordt, gaat de ademhaling sneller, de hartslag gaat omhoog, de doorbloeding stagneert en de spijsvertering staat stil. Er komt adrenaline vrij met als doel om pijn en vermoeidheid – tijdelijk – niet of minder te voelen. Vroeger was dit zinvol bij levensgevaarlijke situaties. We zagen een leeuw en werden bang. Het sympathische deel werd geactiveerd (adrenaline) waardoor wij lichamelijk fier waren en geestelijk scherper. Zo konden wij vluchten voor de leeuw. Tot het gevaar weg was en wij aan een beek van de schrik bijkwamen en het parasympatische deel weer activeerden. Nu wordt de sympathicus geactiveerd bij stress, verdriet, trauma’s en zorgen in plaats van bij levensgevaarlijke situaties. Deze oorzaken kunnen echter veel langer aanhouden waardoor het lichaam te lang geactiveerd wordt, zonder dat herstel de kans krijgt.

Parasympathicus
De parasympathicus is het deel dat we kunnen vergelijken met het rempedaal van een auto. Als de parasympathicus geactiveerd wordt, gaat de ademhaling langzamer en minder diep, de hartslag daalt, de doorbloeding komt op gang, evenals de spijsvertering en de vetverbranding. De parasympathicus is belangrijk bij herstel, rust en het aanvullen van energievoorraden.

Bij veel mensen met vermoeidheidsklachten, onrust, stress of burn-out zien we dat de sympathicus overuren draait en dat de parasympathicus nauwelijks actief is. Het gaspedaal wordt continu ingetrapt en het lichaam krijgt geen gelegenheid zich te herstellen. Dit is een puur lichamelijke reactie op (psychologische) stress, verdriet of trauma’s. Deze reactie is af te leiden uit de HRV en dat is meetbaar met de Energy Control software en app.

Welke klachten zijn kenmerkend bij een slechte HRV?
Wanneer de balans tussen de sympathicus en de parasympathicus langdurig verstoord is, zal dat veel klachten kunnen veroorzaken. Enkele klachten: vermoeidheid, concentratieproblemen, gejaagdheid, overal tegenop zien, hartkloppingen, duizeligheid, een lage weerstand en maag- en darmklachten.

Is de HRV bewust te beïnvloeden? Als de HRV aangeeft dat de balans tussen het gaspedaal en het rempedaal een disbalans is geworden, dan kunt u deze met gedachten en ademoefeningen corrigeren. Tijdens erge ziekte en inspanning is de HRV niet te beïnvloeden. Bij vaak oefenen zal het lichaam in rust onbewust de goede balans weer oppakken.

Wil jij weer energie krijgen en lekker in je vel zitten? Bel dan gerust contact op voor de mogelijkheden met Irene ten Dam, 06-53901839 of via de contact button.